11. Thuê xe Đà Nẵng đi Cù Lao Chàm chỉ 299k

0901150150 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường  4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 12h/80Km 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 1.100.000 VNĐ

2. Thuê Xe Đà Nẵng Đi Laguna Lăng Cô

0901150150 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
2 chiều 800.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ

6. Thuê xe Đà Nẵng đi Thành phố Huế

0901.150.150 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Quãng đường 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 260Km 1.800.000 VNĐ 2.200.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ

9. Thuê xe Đà Nẵng Đi Chùa Linh Ứng Chỉ 299k

0901150150 Đưa đón tận nơi – Xe có điều hòa – Tài xế chuyên nghiệp.

Thời gian 4 chỗ 7 chỗ 16 chỗ
 1 buổi (5 tiếng) 400.000 VNĐ 500.000 VNĐ 700.000 VNĐ